Als je geen partner hebt
Lifestyle

Als je geen partner hebt

By Janna, 27.03.2023

Iemand gaat aan een tafeltje zitten in een koffiebar, neemt één stoel in voor zichzelf, misschien een tweede stoel voor de jas of tas. Genietend van een kopje koffie, kijkend naar de wereld er omheen. Tevreden.

Deze persoon wacht niet op een ander.

De koffie is niet ‘to go’.

In je eentje aan een tafel en volop genieten van het koffie moment.

Single: de statistieken

Volgens een onderzoek uit 2017 zijn er in de VS 110,6 miljoen mensen die zich ‘single’ noemen, en dat is bijna de helft ( 45,2%) van de bevolking. Van deze groep leeft 35,4 miljoen helemaal alleen, dat is een toename van 28.1% als je kijkt naar het percentage uit 1970, wat toen 17,1% was.

Uit een ander onderzoek blijkt het percentage van ‘singles die alleen wonen’ zelfs nog hoger, met een percentage van maar liefst 64%.

Dit zijn heel interessante statistieken, maar wat is ‘single’ nu eigenlijk? Wat houdt het precies in?

‘Single’ gedefinieerd

Volgens het woordenboek is de term ‘single’ te definiëren als ‘ongetrouwd, of niet verbonden aan een seksuele relatie’, wat een accurate beschrijving is, maar deze geniet niet noodzakelijk de voorkeur van veel mensen.

Hoewel de definitie klopt impliceert deze dat een ‘single’ persoon zijn status verleend aan het feit of hij wel of niet een relatie heeft met een ander, en dat kan verontrustende gevolgen hebben.

Het probleem met ‘single’

Tot sinds kort werd het feit dat je single was nog gezien alsof je incompleet was, aan het wachten op een partner, of zelfs ongewild.

Het stereotype van een moeder die graag wil dat haar dochter kleinkinderen ‘produceert’ en natuurlijk het stuntelende personage van de ‘’40 jaar oude maagd” zijn slechts twee voorbeelden van hoe het single zijn door de westerse cultuur belachelijk wordt gemaakt en er geïmpliceerd wordt dat het niet oké is om single te zijn.

Zelfs vandaag de dag nog wordt verwacht dat je voor 2 personen een kamer boekt (en moet je bij betalen als je een 1 persoonskamer wil), tafel in restaurants en cafés zijn minimaal voor 2 personen ingericht en er wordt vaak nog gevraagd of je nog aan het wachten bent op iemand.

De veronderstelling dat iemand die single is niet alleen vreemd, maar ook incompleet is, is diep geworteld in onze maatschappij en dat kan alleenstaande mensen negatief beïnvloeden.

Maar hoe moet jij je dan voelen als je single bent?

Wat nou als je alleen woont en dat helemaal prima vindt?

En daar komt de term ‘onafhankelijk’ naar boven.

‘Onafhankelijk’ gedefinieerd

Als we het woordenboek weer openslaan vinden we de definitie van ‘onafhankelijk’ beschreven als ‘vrij van controle buitenaf, niet afhankelijk zijn van de autoriteit van een ander’ of ‘om niet afhankelijk te zijn van een ander als het gaat om levensonderhoud’.

Beide definities schetsen een plaatje van een onafhankelijk persoon, maar raken daarbij niet het grote geheel.

Het is natuurlijk heel goed mogelijk om én een gelukkige relatie te hebben én jezelf onafhankelijk te voelen. Maar bij een gelukkige, gezonde relatie gaat het ook om wederzijdse afhankelijkheid, naast de onafhankelijkheid. Het gaat hierbij om het maken van een compromis dat je met elkaar maakt, met de persoon (of personen) waar je om geeft.

Onafhankelijke mensen zijn net zo afhankelijk van vrienden en familie, maar hun dagelijkse leven wordt niet in detail bepaald door de gezondheid of het geluk van een ander.

Hierdoor kan deze persoon zich meer focussen op de vaak genegeerde aspecten van het moderne leven, zoals introspectie, zelfzorg en tijd om eigen activiteiten te ondernemen en carrière keuzes te maken.  Natuurlijk zijn er keuzes waarbij je afhankelijk blijft van anderen, maar die extra ruimte kan er voor een persoon juist voor zorgen gelukkig(er) te zijn, completer, en tevreden met zijn eigen gezelschap terwijl er tijd gestoken kan worden in persoonlijke doelen.

En onafhankelijke personen zijn eigenlijk nooit echt alleen. Iedereen heeft vrienden en familie die van hen houden en voor hen zorgen, een onafhankelijk persoon kan voor die interactie kiezen indien hij zich alleen voelt.

In het kort: een ‘single’ persoon wordt gedefinieerd door het gebrek aan een ander en een ‘onafhankelijk’ persoon wordt gedefinieerd door zijn compleetheid als er geen anderen zijn.

De voordelen van onafhankelijk zijn

Als je merkt dat je als ‘single’ bestempeld wordt voel je dan niet in die rol gedwongen, en in plaats daarvan kies ervoor om jezelf te zien als onafhankelijk persoon, en omarm het!

Er zijn immers meer onafhankelijke personen dan ooit op de wereld, maar er zijn ook zeker voordelen aan verbonden.

Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek dat mensen die gescheiden waren van hun echtgenoot en dus officieel ‘single’ werden een significante afname in het BMI ervaarden, net als een afname van de taillemaat, zelfs de bloeddruk werd lager en er werd beter gegeten en meer bewogen. De algehele conclusie van het onderzoek onder 80.000 vrouwen was dat ze over het algemeen beter af waren en meer ruimte kregen om hun fysieke gezondheid te verbeteren toen ze eenmaal uit hun ongezonde relatie kwamen.

Onafhankelijke personen blijken ook socialer te zijn, persoonlijk meer te groeien en minder wettelijke verplichtingen en een lagere creditcard schuld te hebben.

Dat spreekt het clichématige beeld dat we hebben van een recent gedumpte single dame, huilend in een hoekje met een grote doos papieren zakdoekjes toch wel heel erg tegen, niet waar?

En zo is het!

Misschien is tijd om de hele term ‘single’ uit de wereld te slingeren, vooral nu we weten hoeveel voordelen er hangen aan onafhankelijk leven, zonder enige behoefte of verwachting aan een relatie.

Ach, wie bepaalt ook wanneer een persoon ‘single’ is, wanneer deze persoon blij en alleen is? Op welke leeftijd ben je niet meer gewoon een blij persoon en verander je in een ‘single’ die behoefte heeft om gepaard te worden aan een ander?

Het idee dat er een leeftijd aan hangt benadrukt de absurditeit van het ‘single’ zijn toch al helemaal?

Dus, als je geen partner hebt en hebben andere daar commentaar op, lach het commentaar dan weg en wees jezelf bewust van het feit dat je een gelukkig en compleet mens bent dat in balans is, alleen met jezelf. Want daar gaat het immers om.

PS: ook aan seks hoeft het je aan niks te ontbreken. Kijk hoe deze single dames genieten zonder partner.

Meer lezen?